Suomi kukoistamaan!2019-03-19T22:12:52+02:00

Suomi kukoistamaan!

1. Jokaisen koulupolku kuntoon

Tehdään koulusta kokonaisuus, jossa jokaiselle löytyy koulupolku ja jossa jokainen lapsi löytää lahjakkuutensa. Opitaan perustaidot kunnolla. Tuetaan ajoissa. Huolehditaan jatko-opintovalmiuksista. Ohjataan nivelvaiheissa sujuvasti eteenpäin. Lisätään ohjausta työssä oppimiseen. Kehitetään koulutusjärjestelmää kokonaisuutena.

2. Yrittävää asennetta eskarista yliopistoon

Opitaan yrittävää asennetta, rohkeutta, vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta, ahkeruutta, sinnikkyyttä ja yhdessä tekemistä. Taataan kaikille valmiudet itsensä ja naapurin työllistämiseen. Edistetään pienyrittäjyyttä. Helpotetaan yrityksen perustamista ja ensimmäisen työntekijän palkkaamista. Panostetaan tutkimukseen, kehittämiseen ja innovatiivisuuteen. Koulutetaan aikuiset tulevaisuuden työelämään.

3. Kannetaan vastuu ympäristöstä

Viljellään ja varjellaan luonto lapsille. Hoidetaan metsiä ja viljellään peltoja. Välitetään viljelijästä. Suositaan kotimaista lähiruokaa. Huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. Kasvatetaan hiilinieluja, muutetaan kulutustottumuksia ja kehitetään uutta teknologiaa, uusiutuvaa energiaa, biopolttoaineita ja puurakentamista. Vähennetään muovien käyttöä. Tehdään kansainvälistä yhteistyötä ja viedään osaamista maailmalle. Huomioidaan ympäristövaikutukset päätöksenteossa.

4. Otetaan kaikki mukaan

Luodaan toivoa. Saatetaan sukupolvet yhteen. Selätetään yksinäisyys. Luodaan lasten, nuorten ja perheiden Suomi. Tuetaan perheitä konkreettisesti ja taloudellisesti. Järjestetään harrastusmahdollisuuksia nuorille. Toteutetaan perhevapaauudistus kotien ehdoilla. Säilytetään kotihoidontuki. Joustavoitetaan työelämää. Toteutetaan yhteisöllistä asumista ja kaikenikäisten neuvola, joka kuntouttaa ja tekee ennaltaehkäisevää työtä. Toteutetaan vireä ja arvokas vanhuus. Otetaan vammaiset mukaan.

Tehdään yhdessä maa!

Tehdään yhdessä maa,
jossa kaikki otetaan mukaan.
Ihmisellä ei ole hintaa,
pidetään toisista huolta,
kukaan ei putoa.
Elämä on jatkuvaa oppimista
ja rakentamista.
Saa yrittää, tehdä työtä ja rakastaa.
Viljellään ja varjellaan,
kannetaan yhdessä vastuuta,
Ettei jäätiköt pääse sulamaan,
koko maa pysyy asuttuna,
voi hyvin ja kukoistaa.

Tätä kohti tahdon kulkea.
Tule mukaan!