Vahvuuksien Suomi

Vaaliteemani 2023

Kansanedustaja Mikko Kinnunen

Vahvuuksien maa

Tehdään yhdessä maa,
jossa kaikki otetaan mukaan.
Ihmisellä ei ole hintaa,
pidetään toisista huolta,
kukaan ei putoa.
Elämä on jatkuvaa oppimista
ja rakentamista.
Saa yrittää, tehdä työtä ja rakastaa.
Viljellään ja varjellaan,
kannetaan yhdessä vastuuta,
Ettei jäätiköt pääse sulamaan,
koko maa pysyy asuttuna,
voi hyvin ja kukoistaa.

Tätä kohti tahdon kulkea.
Tule mukaan. Jatketaan yhdessä!

1. Luottamuksen ja vakauden säilyttäminen

Lujitetaan luottamusta, yhteiskuntamme perustaa. Pidetään koko maa asuttuna. Se on osa turvallisuutta. Huolehditaan arjen palveluista ja lähikouluista läpi Suomen. Taataan lailla viljelijöille toimiva markkina. Viljellään ja varjellaan. Vahvistetaan edelleen kansalaisten henkistä kestokykyä ja maanpuolustustahtoa, Puolustusvoimia ja järjestöjen työtä. Pidetään asepalveluksesta ja osaavasta reservistä huolta myös Nato-Suomessa. Toteutetaan koko ikäluokan kutsunnat, lisätään kertausharjoituksia.

2. Kohtuullisuuden tavoittelu

Meidän tulee palauttaa Suomi kestävän kasvun tielle. Se onnistuu parantamalla yrittäjyyden edellytyksiä sekä tunnistamalla ja vahvistamalla yrittäjämäistä asennetta. Järkivihreässä toiminnassa on Suomen suuri mahdollisuus. Uusiutuvan energian määrä lisääntyy ja energiaomavaraisuus nousee koko ajan. Kansanedustajana tärkein tehtäväni on huolehtia, että lainsäädäntö pysyy ajan tasalla nopean kehityksen rinnalla. Resurssiviisauden hidasteena ei saa olla byrokratia.

3. Sydämen sivistyksen vaaliminen

Tarvitsemme luottamusta ja sydämen sivistystä vahvistavia tekoja. Nostetaan lapsilisiä. Lisätään matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja kouluihin ja perhekeskuksiin. Kehitetään naapuriapua. Laitetaan peruskoulu ja koko koulupolku kuntoon. Opitaan perustaidot kunnolla. Autetaan ihmisiä huolehtimaan itsestään ja toisistaan.

4. Yritteliäisyyden edistäminen

Suomi tarvitsee aktiivisia kansalaisia. Autetaan lapsia ja nuoria tunnistamaan vahvuutensa ja etenemään kohti unelmia. Annetaan tilaa onnistua ja epäonnistua. Kouluihin tarvitaan riittävästi kannustavia aikuisia. Vahvistetaan yrittäjyyskasvatusta eskarista yliopistoon. Luodaan siihen valmentavaa opettajankoulutusta. Satsataan korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen. Yrittäjien olosuhteita tulee kehittää niin, että yhä useampi rohkaistuu yrittämään. Yritysten verotusta ei tule nostaa.

5. Kaikkien mukana pitäminen

Sydämen sivistyneessä ja yhteisöllisessä Suomessa niin perheellisillä kuin yksin asuvilla on hyvä opiskella, tehdä työtä, yrittää, viettää eläkepäiviä, tavoitella unelmia. Pidetään kaikki mukana vauvasta vaariin.