Olen Kinnusen Mikko, kansanedustaja

Olen ehdolla eduskuntaan 2023

Äänestysnumeroni on numero 8

”Haluan, että kaikilla suomalaisilla ja Suomessa asuvilla on hyvät mahdollisuudet elää, perustaa perhe, kasvattaa lapsia, tehdä työtä, yrittää ja harrastaa. Pidetään kaikki mukana!

Tarvitsemme luottamusta ja vakautta. Pidetään koko maa asuttuna. Se on osa turvallisuutta.

Huolehditaan arjen palveluista ja lähikouluista läpi Suomen. Nostetaan lapsilisiä ja lisätään matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja. Kehitetään naapuriapua.

Edistetään vihreän energian käyttöönottoa. Vahvistetaan yrittäjyyden edellytyksiä.”

Mikko

Mikko on sivistyspoliitikko, kansanedustaja, rehtori, erityisopettaja, pappi ja reservin kapteeni.

Vaaliteemat

Minulle tärkeitä asioita ovat yritteliäisyys, sydämen sivistys, kohtuullisuus, vakaus ja välittäminen.

Tapaa Mikko

perjantai 31.3.
10:00
–12:00
perjantai 31.3.
14:00
–16:00
perjantai 31.3.
19:00

Blogissa