6.4.22 Henkinen kriisinkestävyys on tärkeä osa maamme kokonaisturvallisuutta

7.4.2022
Kansanedustaja Mikko Kinnunen

Suomalaiset olivat jälleen kerran maailman onnellisin kansa. Moni asia meillä onkin hyvin. 

Nautimme puhtaasta luonnosta, hengitämme puhdasta ilmaa ja juomme puhdasta vettä. Meillä on toimiva demokratia, vapaa kansalaisyhteiskunta ja laadukas koulujärjestelmä.

Venäjän raaka ja perusteeton hyökkäys Ukrainaan veti synkän, pitkän varjon tulevaisuuden eteen. Kuljemme kriisistä toiseen.

Sota on sivistyksen loppu. Kun paha saa vallan, jälki on hirveä. Sosiaalinen media tuo kaiken silmiemme eteen reaaliajassa. Sodan uhreiksi joutuvat ihmisten ohella sivistys, kulttuuri, moraali ja yhteiskunnan tulevaisuus. 

Maailma on muuttunut peruuttamattomasti. Vaikka Suomeen ei kohdistu juuri nyt sotilaallista uhkaa, myös kaikkein pahimpaan on varauduttava.

Pakolaisten hätä, pakotteiden ja vastapakotteiden taloudelliset vaikutukset ja hintojen raju nousu haastavat meitä. Joudumme opettelemaan luopumaan omastamme. 

Meiltä kansalaisilta kysytään nyt resilienssiä, eli sinnikkyyttä, sitkeyttä ja epävarmuuden ja vaikeuksien kestokykyä. 

Henkinen kriisinkestävyys on tärkeä osa maamme kokonaisturvallisuutta. Perustana on tunne osallisuudesta, yhteiskuntaan kuulumisesta ja elämän merkityksellisyydestä. 

Pohjimmiltaan kyse on luottamusyhteiskunnasta, joka luo perustan yhteiselle toiminnalle. 

Suomessa valtio on onnistunut suojelemaan, turvaamaan ja edistämään ihmisten elämää rauhan aikana. Tämä näkyy siinä, että 74 % suomalaisista on valmis puolustamaan maataan vaikka asein. Suomen maanpuolustustahto on maailman korkein.

Suomalaiset luottavat yhteiskuntaan, viranomaisiin, poliisiin ja naapuriinsa. Koemme yhtenäisyyttä. Yhtenäistä kansaa on vaikea horjuttaa. Meidän jokaisen tehtävä on rakentaa luottamusta.

Vielä hetki sitten Suomi oli tutkimusten mukaan maailman turvallisin maa. Kokemus arjen turvallisuudesta oli täällä maailman korkeimpia. Turvallisuus on uskoa, luottamusta, ennustettavuutta. Tunnetta, että kaikki on hyvin. Se auttaa jaksamaan.

Venäjän hyökkäys naapurimaahan haastaa tätä kokemusta. Uhkien lisääntyessä tarvitsemme henkistä realistista tietoa, mutta samalla optimismia. Meidän tulee kohdata pelkomme. 

Huolehditaan siitä, että moraalinen kompassimme toimii ja henkinen ja hengellinen elämämme on tasapainossa. Pidetään fyysisestä kunnosta huolta. Autetaan toisia ja otetaan apua vastaan. 

Turvallisuutta vahvistaa myös se, että maamme puolustuskyky on kunnossa. Sen vahvistamiseen varataan kehysriihessä merkittävästi lisää rahaa.

Elämme keskellä suurta maailmanhistorian murrosta. Tulevaisuuteen on vaikea nähdä, tie on sumussa. 

Emme halua luopua maamme itsenäisyydestä, rakkaasta isänmaastamme. Emme voi kuitenkaan jäädä yksin. Nyt on vakavan harkinnan paikka, että löydämme yhdessä tien eteenpäin.

Jaa somessa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Viimeisimmät blogikirjoitukset