Isänmaan puolesta. 10.10.2020

2.11.2021
Kansanedustaja Mikko Kinnunen

Kolmas poikani vannoi tänä syksynä sotilasvalansa. ”Lupaan ja vakuutan kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen.”

Sotilasvala tai -vakuutus on suomalaisen nuoren miehen ja naisen vahva uskollisuuden lupaus isänmaalle. Sotilas sitoutuu tehtäväänsä, lupaa olla luotettava, kantaa vastuun ja suorittaa tehtävät loppuun. Tämä on yhdessä toimimisen perusta. Tällaisia vastuunkantajia tämä maa tarvitsee.

”Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parastaLupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimiehiäni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää hyvin minulle uskotut palvelussalaisuudet. Tahdon myös asetovereitani kohtaan olla suora ja auttavainen.” 

Suomen maanpuolustus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen, koulutettuun reserviin, koko maan puolustamiseen ja korkeaan maanpuolustustahtoon. Isänmaamme puolustuksesta tulee huolehtia kaikissa olosuhteissa, myös koronan aikana.

Emme elä umpiossa. Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä sotilaallista uhkaa, mutta tilanne voi muuttua nopeasti. Suurvaltojen vastakkainasettelu on syventynyt. Kansainvälinen sopimusjärjestelmä on heikentynyt. Koronapandemia lisää epävakautta ja turvattomuutta maailmalla. 

Puolustusvoimien määrärahat kasvavat ensi vuonna 1,7 miljardia euroa pääosin monitoimihävittäjien hankinnan vuoksi. Toimintamenot kasvavat 2,3 miljoonaa euroa. Puolustusvoimat saa lisää työntekijöitä mm. kansainvälisiin kyberturvallisuuden tehtäviin. Kertausharjoituksiin pääsee 300 reserviläistä enemmän kuin tänä vuonna. Maanpuolustusjärjestöjä tuetaan 4,8 miljoonalla eurolla. 

Puolustusvoimat on selviytynyt erinomaisesti koronan aikana. Kolmasosa varusmiehistä harjoittelee kasarmilla, kolmasosa metsässä, kolmasosa on lomilla. Vuorottelu on estänyt koronan leviämisen varuskunnissa. 

Varusmiespalvelus on monelle myös johtajakoulutusta. Kaikille se on alaisena toimimisen ja työelämässä tarvittavien taitojen koulutusta. Palvelusta kehitetään Koulutus 2020 -ohjelman mukaisesti. Parlamentaarinen komitea tarkastelee yleisen asevelvollisuuden kehittämistä.

Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä.”

Vaasan yliopisto hyväksyy nykyisin palveluksen johtajakoulutuksen valmiina opintoina kaikissa tutkinnoissa. Toivon, että tällainen yhteistyö leviää myös muihin yliopistoihin.

Osa varusmiehistä jatkaa sopimussotilaana armeijan jälkeen. Myös heidän määräänsä lisätään ensi vuoden budjetissa. Tämä on hyvä mahdollisuus monelle nuorelle.

Jokainen suomalainen kantaa osaltaan vastuuta maamme puolustamisesta ja turvallisuudesta. Kun teemme ahkerasti työtä, yritämme, maksamme veroja, huolehdimme maamme omavaraisuudesta, teemme vapaaehtoistyötä ja huolehdimme toisistamme, olemme isänmaan asialla.

Yhteiskunnallisesti eheä Suomi on puolustuksenkin kannalta vahvempi Suomi. Meidän kannattaa auttaa apua tarvitsevia ja pitää kaikki mukana.

Sain kutsun seuraavalle maanpuolustuskurssille. Sotilasvalan loppusanat kertovat siitä, että isänmaan puolustaminen on omantunnon asia. ”Kaiken tämän minä tahdon kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää.” Niin olen itsekin luvannut.

Jaa somessa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Viimeisimmät blogikirjoitukset