Kiiminki

19.1.2019
Kansanedustaja Mikko Kinnunen

Otetaan kaikki mukaan! Arvostetaan ja kunnioitetaan jokaista ihmisistä, toinen toistamme. Huolehditaan siitä, ettei kukaan syrjäydy.

Työttömän työhön lähtemistä tulee yksinkertaistaa ja helpottaa niin, että kannattaa ottaa myös pätkätyö vastaan. Tällöin työkokemus karttuu ja kokoaikainen työllistyminen mahdollistuu. Perustulo kannattaa toteuttaa jossakin muodossa.

Sotepalveluja ei saa yksityistää liikaa, koska se voi eriarvoistaa ihmisiä. Julkisten palvelujen tuottamisessa on tehostamisen varaa, mihin yksityisen ja julkisen sektorin kilpailutilanne osaltaan toki johtaa. Sote-menot ovat kasvaneet mm uusien innovaatioiden käyttöönottomenojen vuoksi. Nykyään eletään aikaisempaa pitempään ja yhä vanhempia hoidetaan hoitomuotojen kehittyessä. Kaikkeen ei ole enää kuitenkaan varaa. Siksi tarvitaan sote-uudistusta.

Lainsäädännöllä ja kilpailutuksen kriteereillä tulee edistää palveluiden laadukkuutta ja palveluiden tuottajien kehittämishalukkuutta sekä esimerkiksi sosiaalisia yrityksiä, joiden tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Pienikin yksikkö voi tuottaa erittäin laadukasta ja asiakaslähtöistä palvelua.

Perheet ovat erilaisia ja niiden avuntarpeet ovat erilaisia. Kotipalvelun ja perhepalvelun tulee toimia käsi kädessä. Molempia tarvitaan. Monet perheet tarvitsevat konkreettista apua, jonka yhteydessä on hyvä huomata myös muut tuentarpeet. Nuorten mielenterveyspalveluihin on liian pitkät jonot, minkä vuoksi avun saaminen viivästyy aivan liikaa. Tarvitaan lisää resursseja.

Oulun alaikäisiin kohdistuneet väkivallanteot ovat tuomittavia. Lasten ja nuorten koskemattomuutta tulee kunnioittaa. Kaikkien täällä olevien tulee sitoutua elämään maamme lakien mukaisesti, maassa maan tavalla. Huolehditaan perusteellisesta kotoutumisesta. Työ on parasta kotoutumista. Siksi siihen pitäisi päästä mahdollisimman pian. Mahdollisiin uusiin pakolaisaaltoihin tulee varautua huolellisesti.

Meidän tulee pitää huolta maamme turvallisuudesta. Poliisi tarvitsee lisää resursseja kenttätyöhön, koska sieltä on siirretty työvoimaa poliisille tulleisiin uusiin tehtäviin, kuten terrorismin torjuntaan ja ääriliikkeiden seurantaan.

Turvallisuudesta huolehtimiseen liittyy myös maan elintarvikeomavaraisuudesta huolehtiminen. Tuetaan terveellistä suomalaista lähiruokaa. Huolehditaan alkutuottajien ja maanviljelijöiden riittävästä korvauksesta. Heidän tilanteensa on tällä hetkellä kestämätön. Tuetaan kaikenlaista yrittäjyyttä.

Emme elä enää lintukodossa, vaikka Suomi on edelleen maailman turvallisin maa. Perheiden, koulun ja järjestöjen tulee opettaa lapsille turvataitoja, esimerkiksi itsensä suojelemiseksi netissä. Meidän tulee myös torjua rasismia keskuudessamme. Arvostetaan jokaista.

Jaa somessa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Viimeisimmät blogikirjoitukset