Kilpaillaan kunnioittamisessa toistemme kanssa

14.2.2023
Kansanedustaja Mikko Kinnunen

Translain uudistus herätti voimakkaita tunteita. Mitä herkempiä asioita käsittelemme, sitä enemmän meidän tulee kunnioittaa toisiamme.

Eduskunnan hyväksymän lain mukaan ihminen voi vahvistaa juridisen sukupuolensa toiseksi omalla ilmoituksella. 

Laki hyväksyttiin opposition tuella. Keskustan kansanedustajilla oli omantunnon vapaus. Enemmistö meistä äänesti lakiesitystä vastaan. Niin tein myös minä.

Tämä herkkä asia liittyy läheisesti identiteettiin, perimmäisiin arvoihin ja vakaumukseen. 

Kristittynä omatuntoni on sidottu Jumalan sanaan. Raamatun opetuksen mukaan meidät on luotu miehiksi ja naisiksi. Miehiä ja naisia on monenlaisia. Sukupuoli ei ole minulle mielipidekysymys. 

Lainmuutoksessa ei huomioitu sitä luonnontieteen tosiasiaa, että sukupuoli määräytyy lähtökohtaisesti geenien perusteella. Biologisia tosiasioita ei pitäisi hämärtää. 

Synnymme pieniksi tytöiksi ja pojiksi, kasvamme kukin ainutlaatuisiksi miehiksi ja naisiksi. Meitä ei tule asettaa samaan muottiin. Se on aitoa suvaitsevaisuutta.

Keskellämme elää myös transsukupuolisia ihmisiä, jotka ovat kokeneet ja tienneet lapsesta saakka olevansa henkisesti toista sukupuolta kuin heidän ulkonäkönsä antaa ymmärtää. Emme voi kiistää toisen ihmisen kokemusta. 

Emme voi ummistaa silmiämme siltä, että osa transsukupuolisista kärsii mielenterveyden ongelmista, kuten myös osa sukupuolen toiseksi vahvistaneista.

Transsukupuolisuutta ei tule sekoittaa siihen, että murrosiköinen voi hämmentyä kehonsa muutoksista. Kasvukipujen ja ahdistusten ei tarvitse tarkoittaa sitä, että omaa biologista sukupuolta pitäisi alkaa epäillä. Lasten ja nuorten tulee saada kasvaa ja kehittyä rauhassa.

Omat paineensa tuovat sosiaalisen median vinoutuneet ihanteet, joita ei voi täyttää. Lapset tarvitsevat turvallisia aikuisia, naisen ja miehen malleja. 

Nuoret tarvitsevat välittävän kasvuympäristön, jossa ketään ei syrjitä tai kiusata ominaisuuksiensa vuoksi. On arvokas kokemus tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on. 

Sukupuoli-identiteetti vakiintuu joidenkin kohdalla vasta vähitellen. Sille on hyvä antaa aikaa. On syytä kuunnella myös heitä, jotka katuvat haluamiaan ja tehtyjä muutoksia.

Translain uudistus ei ollut tarkalleen hallitusohjelman mukainen, koska sukupuolen voi muuttaa useaan kertaan, eikä perusteltua selvitystä edellytetä. 

Laki ei välttämättä palvele myöskään heitä, jotka kokevat sukupuoliristiriitaa. Osa transihmisistä kokee lain vähätteleväksi, kun sukupuolen voi vaihtaa omalla ilmoituksella. 

Arvot ovat voimakkaassa murroksessa. Perinteiset arvot tuovat edelleen turvaa ihmisten elämään. Niiden pohjalta aion edelleenkin toimia, toisten mielipiteitä kunnioittaen.

Jaa somessa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Viimeisimmät blogikirjoitukset