Maaseutu – täältä tullaan, oletko valmis? 30.11.2020

2.11.2021
Kansanedustaja Mikko Kinnunen

Moni siirtyy koronan toisessa aallossa takaisin etätyöhön ja etäkokouksiin kotiin, mökille ja mummolaan. Monessa paikassa asumisesta eli monipaikkaisuudesta on tulossa pysyvä ilmiö.

Suomen yrittäjien elokuisen yrittäjägallupin mukaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä etätöitä koronan aikana on tehnyt jopa 350 000 henkilöä. Joka kolmas yritys aikoo lisätä monipaikkaista etätyöskentelyä pysyvästi.

Puolustusministerimme Antti Kaikkonen käynnisti jo ennen koronaa selvityksen paikkariippumattoman työn lisäämisestä puolustusvoimissa. Selvityksen mukaan etätyö on vaikuttanut positiivisesti henkilöstön jaksamiseen, työn imuun ja työyhteisön suorituskykyyn. Se on edistänyt työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Puolustusministeriön kaikki työntekijät voivat halutessaan jatkossa tehdä 60% työajasta etätyötä. Tämä on hyvä alku. Kokemuksia tulee seurata, tutkia ja arvioida.

Etätyön laajentaminen tulee viedä myös muille hallinnonaloille. Tällä hetkellä valtionhallinnon 73 000 työntekijästä noin 28 000 tekee työtä pääkaupunkiseudulla. Usea heistä saattaisi haluta tehdä valtion töitä väljemmillä vesillä, vaikkapa Kalajokilaaksosta käsin. Olemmeko harvaan asutulla seudulla valmiita siihen?

Etätyö on kelpo mahdollisuus maaseudun elinvoimaisuudelle. Reisjärveltä tai Merijärveltä voi tehdä työtä Amerikkaan saakka. Pidän tärkeänä, että suomalaiset voivat vapaasti päättää, missä he haluavat työskennellä ja asua.

Etätyö vaatii hyvät ja toimivat tietoliikenneyhteydet. Netti ei saa pätkiä. Sen tulee toimia joka mökissä. EU:n elpymispakettia tulee käyttää valokuituyhteyden rakentamiseen maaseudulle ja taajamiin.

Tämä avaa mahdollisuuden etätyömatkailun kehittämiselle. Suomella on uniikki mahdollisuus tarjota maailman miljoonakaupunkien osaajille turvallinen ja toimiva työympäristö keskellä puhdasta suomalaista luontoa. Digiyrittäjä Ville Laitila on visioinut yhteisöllisiä etätyöpisteitä erämaahan Peuranpolun varrelle.

Kun Suomi oppii joustavasti yhdistämään kaupunki- ja maaseutuelämisen, siitä voi tulla kansainvälinen kilpailuetu. On tärkeä houkutella Suomeen kansainvälisiä huippuosaajia. Heistä on tällä hetkellä pulaa.

Mahdollistetaan asuminen kahdella tai useammalla paikkakunnalla. Moni maksaisi mielellään osan veroistaan kakkoskotikuntaansa. Etätyön tekijät ja kakkoskodin asujat on syytä huomioida tasavertaisina vakituisten asukkaiden kanssa. Käyttäessään alueen palveluja monipaikkaiset tuovat oman panoksensa kuntien ja alueiden elinvoimaan.

Toimiva monipaikkaisuus tarvitsee myös lasten koulunkäynnin ja päivähoidon järjestämistä uudella tavalla. Sitä pohditaan parasta aikaa Harvaanasutun maaseudun parlamentaarisessa työryhmässä, jossa toimin varajäsenenä.

Ensi keväänä valitsemme päättäjät kantamaan vastuuta paikallisista ja alueellisista palveluista. Valitaan valtuustoihin päättäjiä, jotka katsovat rohkeasti tulevaisuuteen ja osaavat puhaltaa yhteen hiileen.

Jaa somessa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Viimeisimmät blogikirjoitukset