Nuoret tekevät muutoksen, koska he uskaltavat hypätä kohti tuntematonta

9.10.2018
Kansanedustaja Mikko Kinnunen

Tehdään Suomesta nuorisoystävällinen maa!

Tehdään Suomesta maa, jossa kaikki otetaan mukaan, nuorten lahjakkuudelle ja osaamiselle annetaan tilaa, nuoret löytävät oman paikkansa. Mitä enemmän annamme heille vastuuta jo nyt, sitä paremmissa käsissä tulevaisuutemme on.

Työstimme El Chorron kansallispuistossa Europarc Nuorisomanifestia, jonka tarkoitus on toimia maaseudun ja suojelualueiden päättäjille inspiraation lähteenä, jotta nuorisoa kuullaan ja otetaan aidosti mukaan yhteisöjen päätöksentekoon.

El Chorron karunkaunis suojelualue koostuu useasta padotusta järvestä, joihin vuoriston sadevesi kootaan. Malagan kaupunki saa sieltä juomavetensä. Vesi oli kuivan kesän jäljiltä todella matalalla, mutta sadekausi olikin jo tulollaan.

Emilia Tölli, joka on ollut laatimassa manifestia Cairngormsin kansallispuistossa Skotlannissa, johdatti osuuskunta Versoston nuoret ja meidät ohjaajat vuoren harjanteella työpajoihin.

Otetaan nuoret mukaan päätöksentekoon

Nuoret välittävät ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä, haluavat olla osa yhteisöä ja luoda yhteistä tulevaisuutta. Nuorille pitää antaa mahdollisuus. Tarvitaan nuorisovaltuustoja, oppilas- ja opiskelijakuntia, nuorten paikkoja hallituksiin, areenoita parantaa maailmaa, nuorten projekteja ja aloitteita rahoittavia rahastoja.

Meidän päättäjien tulee havahtua nuorten luovuuden, mielikuvituksen ja kaiken potentiaalin hyödyntämiseen. Järjestetään kouluihin maailmanparantamistunteja. Nuorten äänen, mielipiteet ja huolen saamme kuuluviin myös esimerkiksi verkossa tehtyjen kyselyjen ja äänestysten avulla.

Rakennetaan nuorison tarpeet huomioiva maaseutu

Yhteiskunnallamme ei ole varaa siihen, että nuorten muuttoliike kaupunkeihin jatkuu. Monet nuoret haluaisivat jäädä ja palata kotiseudulleen. Meidän tulee helpottaa nuorten elämää ja asumista maaseudulla. Toimivat verkkoyhteydet mahdollistavat innovatiivisen yrittäjyyden ja yhteisöllisyyden sekä liittymisen globaaliin maailmankylään.

Annetaan nuorille palveluista ja tuotteista alennusta. Järjestetään heille sekä lyhyt- että pitkäaikaisia asuntoja. Nuorten tulee voida liikkua paikasta toiseen, harrastaa ja kehittää itseään kaikkina vuodenaikoina. Tämä kaikki palvelee samalla myös alueen elinvoimaa, esimerkiksi matkailua, johon puhtaalla maaseudulla on valtavat hyödyntämättömät mahdollisuudet.

Otetaan nuoret mukaan kaikkeen alueelliseen toimintaan. Luodaan heille turvallisia ja luovia tiloja kohdata toisiaan. Rakennetaan myös sukupolvien välistä ystävyystoimintaa. Järjestetään työpajoja, jossa voimme jakaa tietotaitoamme. Nuoret voivat jakaa teknologiaosaamistaan vanhemmille, jotka voivat opettaa puolestaan heille maaseudulla elämiseen tarvittavia taitoja.

Varmistetaan koulutuksen säilyminen riittävän lähellä

Kun nuoret pääsevät ammatilliseen ja akateemiseen koulutukseen kotiseudullaan, he kiinnittyvät myös alueeseen ja sen yhteisöihin. Nuorten tulee saada oppia paikallisesta ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä mahdollisimman nuorena. Koulujen kannattaa verkostoitua järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Koulun tulee lähteä luontoon. Jotta tämä onnistuu, kouluverkkomme tulee olla riittävän kattava. Sopivan kokoinen ja hajautettu on usein toimivaa ja kaunista.

Meidän tulee kehittää yrittäjyyskasvatusta, jotta nuoret oppivat yrittävää asennetta ja itsensä työllistämistä. Rakennetaan yhteyksiä maaseudun yritysten ja korkeakoulujen välille. Luodaan nuorille mahdollisuuksia harjoitella ja kokeilla työtä maaseudulla. Luodaan ympäristöön liittyviä sosiaalisia alustoja ja tapahtumia, joiden kautta nuoret voivat jakaa kokemustaan ja luoda yhteyksiä. Valitaan inspiroivia nuorisolähettiläitä, joiden tehtävä on lisätä ihmisten tietoutta ympäristöasioista ja maaseudusta sosiaalisen median välityksellä.

Luodaan nuorille joustavia mahdollisuuksia tehdä työtä ja yrittää

Nuorten mielestä työpaikkojen luomisen ja paikallisen talouden ei tule tapahtua ympäristön kustannuksella vaan kestävästi. Nuoret tarvitsevat luovia, joustavia, innovatiivisia, taloudellisia ja kestäviä työmahdollisuuksia, esimerkiksi ilta- ja viikonlopputöitä. Tässä koulujen ja paikallisten yritysten tulee löytää toisensa, jotta nuoret voivat edetä jatkuvan oppimisen ja työn tekemisen poluillaan.

Nuoret ovat valmiita siihen, että osa ammateista katoaa tulevina vuosikymmeninä. He ovat valmiita tekemään kaiken toisin. Työ voi koostua palkkatyön, yrittäjyyden ja erilaisten projektien joustavista yhdistelmistä. Tämä on mahdollista myös kauniissa ympäristössä, luonnon keskellä, lähellä ja samalla kaukana kaikesta.

Meidän kannattaa kutsua innostuneita, erikokoisia maaseutuyrittäjiä ja paikasta riippumattomia etätyön tekijöitä kertomaan tarinansa kouluihin, nuorisotaloihin ja paikallisiin kahviloihin. Meidän tulee innostaa ja löytää nuorille kannusteita toimia yrittäjänä, yrityksen työntekijänä ja etätyön tekijänä maaseudulla. Kun saamme nuoret mukaan, huomenna koko Suomi kukoistaa.

Jaa somessa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Viimeisimmät blogikirjoitukset