Opettajat ja kouluväki tarvitsevat kaiken tukemme. 25.1.2021

2.11.2021
Kansanedustaja Mikko Kinnunen

Suomi on sivistynyt kansa. Meillä on ammattitaitoiset, korkeasti koulutetut opettajat ja fiksut lapset ja nuoret. Opettajien ammattitaitoa on syytä kunnioittaa. Opettajat ovat olleet pandemian aikana lujilla. He tarvitsevat kaiken tukemme.

Luottamus instituutioihin ja viranomaisiin on Suomen vahvuus. Poliisi, oikeuslaitos, koulu, armeija, kirkko ja viranomaiset ovat yhteiskuntamme kivijalkoja, yhteiskunnan kantavia voimia.

Tehtävämme ei ole kylvää epäluottamusta ja epäluuloa instituutioita ja viranomaisia kohtaan. Sellaiseksi koettiin perussuomalaisten nuorten ehdotus ilmiantaa heidän mielestään väärin opettavia opettajia.

Tarvitsemme toki rakentavan kriittistä yhteiskunnallista keskustelua, johon kaikenikäiset voivat osallistua ja tuoda oman näkökulmansa. Nuoria kannattaa kuunnella. Heidän esille nostamistaan asioista kannattaa keskustella.

Opettajat eivät kuitenkaan tarvitse ilmiantojärjestelmää eikä kyttäystä vääränlaisesta opetuksesta. Koulutuksen politisoiminen miltään laidalta ei kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan eikä suomalaisen koulun arkeen.

Kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aaro selvitti opettajien työhyvinvointia poikkeusoloissa. Opettajien laajamittainen uupuminen on tällä hetkellä todellinen uhka, kun työmäärä on kasvanut pandemian aikana. Opettajien innostus työhön on laskenut merkittävästi.

Opettajat tarvitsevat kaiken tukemme ja riittävät resurssit työhönsä. He tarvitsevat myös luontevan mahdollisuuden kehittää itseään ja täydentää osaamistaan osana työhön kuuluvaa jatkuvaa oppimista. Innostuneet, osaavat, hyvinvoivat ja sitoutuneet opettajat ja ohjaajat jaksavat myös haastavissa oloissa.

Kannustan opettajia käsittelemään opetuksessa laajasti ja monipuolisesti yhteiskunnallisia ilmiöitä ja tapahtumia. Opetuksen sisällöt ja tavoitteet määritellään tasapuolisesti opetussuunnitelmissa, jotka ohjaavat opettajien työtä. Erilaisia aatteita ja puolueita tulee käsitellä tasapuolisesti asiapohjalta.

Koulun tehtävä ei ole palvella puolueiden päämääriä. Kouluissa ei tule opettaa populistista politikointia eikä vastakkainasettelua vaan yhteisten asioiden vastuullista hoitamista ja kunnioitusta viranomaisia ja instituutioita kohtaan.

Lapset ja nuoret tarvitsevat tietoja ja taitoja, jotka auttavat heitä ymmärtämään yhteiskunnan toimintaa ja osallistumaan ja vaikuttamaan siihen. Koulussa on tärkeä oppia medialukutaitoja, itsenäistä ajattelua, rakentavaa kriittisyyttä, tiedonhankkimisen taitoja ja hyviä tapoja. Niiden vahvistaminen on opettajille kunnia-asia.

Kun Joe Biden aloitti USA:n presidenttinä, hän ohjeisti alaisiaan: Jokaisen tulee puhua kunnioittavasti toisilleen ja arvostaa toisiaan. Se on hyvä neuvo kaikissa tilanteissa meille jokaiselle. Kotona, koulussa ja maailmalla.

Jaa somessa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Viimeisimmät blogikirjoitukset