Oulu, Vantustupa

9.3.2019
Kansanedustaja Mikko Kinnunen

Vantustuvalla sovintopuhetta ja vireää vanhuutta

Muistelin Vantustuvalla Kyösti Kallion sovintopuhetta: ”Meidän on luotava sellainen Suomi, jossa ei ole punaisia eikä valkoisia vaan ainoastaan isänmaataan rakastavia suomalaisia, Suomen tasavallan kansalaisia, jotka tuntevat olevansa yhteiskunnan jäseniä ja viihtyvät täällä.”

Opiskelijani kirjoittivat sen pohjalta oman sovintopuheensa. “Meidän on luotava sellainen Suomi, jossa kunnioitamme ja arvostamme vanhuksia ja huolehdimme heistä. Vanhukset ovat aikanaan tehneet työtä nykyisen hyvinvointiyhteiskunnan hyväksi. Nyt on heidän vuoronsa saada huolenpitoa.”

Muistelin myös presidentti Barack Obaman ajatuksia Suomesta: ”Suomi on maailman onnellisin maa, koska täällä on suhteellisesti vähiten epätasa-arvoa ja täällä investoidaan sosiaaliseen kokonaisuuteen. Köyhinkin lapsi Suomessa pystyy menemään yhteen maailman parhaista kouluista. Opettajat koulutetaan korkeatasoisesti. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus päästä elämässä eteenpäin.” Koulujärjestelmämme on helmi, josta meidän tulee pitää huolta ja kehittää kokonaisuutena. Rakennetaan yksilöllisiä koulupolkuja, jotta jokainen löytää lahjakkuutensa.

Kaikki hyvä ei kohtaa meitä jokaista. Meidän tulee selättää yksinäisyys panostamalla yhteisölliseen asumiseen. Nuoria syrjäytyneitä miehiä on saatu viime vuosina työn, koulutuksen ja valmennuksen piiriin. Syrjäytyneitä nuoria miehiä ja naisia on nyt yhtä paljon, yhteensä 38 000. Se on edelleen liikaa. Ohjaamotoimintaa kannattaa jatkaa. Nuorten työllistämistä tulee tukea.

Pohdimme pöytäkunnittain teemojani. Tässä ajatuksia eri pöydistä. Naisten ja miesten tulee saada yhtä vaativista ja vastuullisista töistä samansuuruista palkkaa. Perheitä tulee tukea taloudellisesti lapsilisiä nostamalla ja järjestämällä käytännöllistä arjen kotiapua. Vanhusten mahdollisimman pitkään kotona asumista kannattaa tukea. Aktivoidaan järjestöt ja vapaaehtoiset hoitajien tueksi. Eläkkeelle jäävien ennaltaehkäisevää hoitoa tulee kehittää. Kaikenikäisten neuvolan tulee palvella myös aikuisia ja ikääntyviä. Panostetaan vireään vanhuuteen ja erilaisiin yhteisöllisiin asumisen muotoihin, kuten vanhusten perhehoitoon.

Perustimme nurkan takana vaalikuoron, joka opetti yleisölle uuden kukoistavan Suomen laulun. Kajautimme sen miesten ja naisten vuorolauluna ja kertosäkeen koko joukolla. Koko Suomi kukoistaa!

Jaa somessa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Viimeisimmät blogikirjoitukset