Paavola

4.3.2019
Kansanedustaja Mikko Kinnunen

Mitä sinulle kuuluu?

Pohdimme kaikkien mukaan ottamista Paavolan lämminhenkisessä ja kotoisassa kyläillassa. Siikajoella on parhaillaan menossa syrjäytymistä ehkäisevä hanke, jonka nimi on Mitä sinulle kuuluu? Sitä kysyimme myös toisiltamme.

Hanke on tarpeen, koska seudulla on ollut tavallista enemmän syrjään jääneitä nuoria. Raahen seurakunnan, hyvinvointikuntayhtymän ja järjestöjen toimijat ottavat nuoriin ja heihin perheisiinsä suoraan yhteyttä. Ihmisten elämänlaatua ja elämänhallintaa parantamalla ehkäistään syrjäytymistä. Tulokset ovat olleet rohkaisevia. Tällaista työtä kannattaa jatkaa. Ei ihme, että syrjään jääneiden nuorten määrä on vähentynyt aivan viime aikoina Suomessa merkittävästi.

Suomeen tarvitaan välittämisen kulttuuria. Nuorten auttamiseen tarvitaan henkilökohtaista ohjausta, työpajoja, ohjaamoja, päihde- ja mielenterveyskuntoutusta, ryhmätoimintaa, vertaistukea, kaveriverkostoja ja vuoropuheluparlamentteja eri toimijoiden kesken. Kun koulupolku saadaan kunkin kohdalla kuntoon, oma lahjakkuus, oma tehtävä ja paikka löytyvät. Työ tuo sisältöä ja ryhtiä elämään. Elämän mielen ja merkityksen löytäminen on parasta syrjäytymisen ehkäisemistä.

Tulevista hyvinvointikeskuksista kannattaa kehittää kaikenikäisten neuvoloita, joissa saavat tukea niin pienet lapset ja heidän vanhemapansa, murrosiköisten nuorten perheet, työssäkäyvät aikuiset, eläkkeelle jäävät kuin ikääntyvät. Kun eri alojen ammattilaiset saadaan toimimaan tiiminä, tieto kulkee ja palvelut saadaan yhdeltä luukulta.

Maaseudun elinvoimaan tulee panostaa. Valokuitu mahdollista etätyön tekemisen maaseudulla. Kaikki uusiutuva raaka-aine on kotoisin maalta. Kasvava metsä ja viljelty pelto tuottaa happea ja sitoo hiiltä. Biotalous tuo uutta työtä maaseudulle. Jotta koko Suomi kukoistaa, myös alemman asteiset tiet tulee kunnostaa. Tiekarhuille tulee saada muutakin työtä kuin kerätä asvalttia pois. Kunnolliset tiet ovat maaseudun ja maaseutuyrittäjyyden elinehto.

Totesimme, että Oulaskankaan synnytystoiminnan lakkauttaminen oli virhe. Edellisellä hallituskaudella tehtyä asetusta ei saatu tällä kaudella muutettua. Tarvitsemme edelleen aluesairaaloita, jotka voivat toki erikoistua vaikkapa lonkkaleikkauksiin, kuten Oulaskankaalla on nyt tehty.

Muuan Jussi muisteli lääkärilakon aikoja, jolloin Oulaskangas oli lakkojen ulkopuolella. Jussi soitti Oulaskankaalle ja järjesteli itselleen sinne leikkauksen, mutta ainoaksi esteeksi muodostui lähetteen puuttuminen. Paavolan paikallisen lääkärin oli vaikea uskoa, että Jussi oli saanut homman omatoimisesti hoidettua, mutta kirjoitti lopulta lähetteen. Jussi leikattiin onnistuneesti seuraavalla viikolla. Pieni yksikkö voi toimia joustavasti. Pieni on usein toimivaa.

Totesimme, että moni asia on hyvin. Erittäin hyvin. Virisi hyvää keskustelua kiitollisuudesta. Kiitollisuus tuo onnellisuutta. Kyläillasta lähti onnellisen oloista väkeä rieskapussi kainalossa.

Jaa somessa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Viimeisimmät blogikirjoitukset