Perhevapaauudistus ja kotipalvelun lisääminen auttavat arjessa

16.12.2021
Kansanedustaja Mikko Kinnunen

 

Lapsuuteni Suomessa oli paljon lapsia mutta vähän perhevapaita. Isillä ei juuri ollut mahdollisuuksia osallistua lastenhoitoon.

Oma isäni puhui itsensä mukaan synnytykseen. Hän oli ilman valmennuksia mukana, kun synnyin Kalajoen sairaalassa. Kokenut kätilö katsoi viisaasti kauemmaksi.

Isä riensi kertomaan pojan syntymästä kummieni heinäpellolle Pyhänkoskelle. Siitä on isien rooli monessa kohdin muuttunut.

Eduskunta päätti pitkään odotetusta perhevapaauudistuksesta viime torstaina. Se on ollut keskustan tärkeimpiä tavoitteita. 

Uudistus on suuri voitto lapsiperheille. Perhe voi valita, miten hoitaa lapsensa. Lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa.

Tämä ei ole työllisyyspolitiikkaa vaan arvovalinta lapsiystävällisen Suomen puolesta. Lapsissa on isänmaamme tulevaisuus.

Uudistus täyttää perheiden toiveita. Isät saavat merkittävästi lisää vapaita, mutta äideiltä ei oteta pois. Isät ja äidit voivat luovuttaa päiviä toisilleen. Kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki säilyvät. 

Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, kun vapaita voi pitää nykyistä useammassa jaksossa. Vapaata voi pitää joustavasti vaikka päivän viikossa, jos työnantajan kanssa niin sopii. Vanhempainrahaa voi hakea myös puolikkaana, jos tekee osa-aikatyötä.

Jos perheeseen syntyy kaksoset tai kolmoset, tukipäivien määrä kasvaa. Jos lapsia syntyy useampia kahden vuoden sisällä, vanhemmat voivat hoitaa yhtä aikaa lapsia siten, että he saavat vanhempainrahaa eri lasten perusteella. 

Uudistuksen hintaa on kritisoitu. Keskusta ilmoitti jo ennen eduskuntavaaleja, että perhevapaauudistus saa maksaa. Se on investointi perheiden hyvinvointiin. 

Kun perheissä voidaan hyvin, Suomi menestyy. Joustavuudella voi olla myönteisiä vaikutuksia myös työllisyyteen. Uudistuksen vaikutukset ulottuvat vuosikymmenten päähän. 

Tarvitsemme maahamme lapsimyönteistä ilmapiiriä, lasten huomioimista ja kertomuksia lapsiarjen rikkaudesta. Lapsi tuo ilon ja merkityksen tullessaan.

Tarvitsemme viestejä siitä, että lapsiperheitä halutaan auttaa ja tukea. Nyt päätetyn uudistuksen lisäksi hallitus on keskustan johdolla päättänyt parantaa lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta. 

Moni perhe tarvitsee konkreettista apua arjen pyöritykseen esimerkiksi vanhempien uupumisen tai sairastumisen vuoksi. Järjestetään kotipalvelua matalalla kynnyksellä, ilman viivytyksiä ja paperisotaa.

Kotipalvelu siirtyy hyvinvointialueen tehtäväksi. Toivon, että  sitä saadaan jatkossa kaikissa kunnissa. Se ehkäisee ongelmien kärjistymistä. Varhainen apu on parasta apua.

Syntyvyys on lähtenyt orastavaan kasvuun. Se on upea asia. Hyvät päätökset vahvistavat tätä kehitystä.

Jokainen lapsi on tervetullut. Kehitetään Suomesta maailman paras paikkaa kasvattaa lapset.

Jaa somessa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Viimeisimmät blogikirjoitukset