Puntaroiva demokratia osallistaa

1.5.2017
Kansanedustaja Mikko Kinnunen

Näin suomalaisen työn päivänä pohdin isänmaatamme, demokratiaa ja sen tulevaisuutta Sitran visioiden valossa. Maailma on muuttunut
arvaamattomaksi. Populismi puree pettyneisiin. Hyvinvoivaa enemmistöä laiskottaa ratkaista vähemmistön pahoinvointi. Tästä ajasta on vaarana tulla totuuden jälkeinen aika.

Otetaan tulevaisuus haltuun

Tulevaisuusajatteleminen on pitkäjänteistä, systeemistä, näkökulmat yhdistävää ajattelua, kokonaisuuksien hahmottamista, muutosten ennakoimista, visioimista ja strategista työtä arvojen pohjaltam, vuorovaikutteista tulevaisuuden haltuun ottamista.

Kuunnellaan toisia – opitaan toisilta

Liputan elitistisen ja protestilähtöisen demokratian sijaan keskustelevan kansalaisvallan eli puntaroivan demokratian puolesta. Rakennetaan Suomesta vireä kansalaisyhteiskunta, jossa kansalaiset keskustelevat aktiivisesti keskenään yhteiskunnan asioista ja muodostavat kantojaan erilaisilla foorumeilla, toreilla, kouluissa, kirjastoissa, järjestöissä, netissä.

Tarvitaan toimiva yhteys päättäjien keskustelujen ja kansalaisten keskustelujen välillä. Kun kuunnellaan toisia, opitaan toisilta. Puntaroiva demokratia pyrkii yhteisymmärrykseen erilaisista ratkaisuista ihmisten kesken. Yhteisymmärrys syntyy keskustelemalla ja yhteisiä näkemyksiä etsimällä.

Oppimisen ja kehittymisen matkalle

Jotta demokratia voi hyvin, meidän tulee rakentaa luottamusta, avoimuutta ja yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja lähivaikuttamista, joustavuutta, yhteisiä päämääriä ja elämänpituista oppimista. Lähtekäämme yhteiselle oppimisen ja kehittämisen matkalle.

Jaa somessa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Viimeisimmät blogikirjoitukset