Seniorineuvola auttaa vireään vanhuuteen

21.7.2022
Kansanedustaja Mikko Kinnunen

Varttunut väki on työllään rakentanut meille tämän hyvän maan. Ikääntyvillä on meille edelleen paljon annettavaa. Pidetään heidät mukana. Saatetaan sukupolvet yhteen oppimaan toisiltaan.

On kaikkien yhteinen etu, että mahdollisimman moni ikäihminen säilyy mahdollisimman hyvässä kunnossa. Moni haluaa asu kotonaan ja osallistua lähiyhteisönsä toimintaan.

Vireät vanhukset ovat monien palveluiden tärkeitä käyttäjiä ja kuluttajia. He ovat maallemme niin henkinen kuin taloudellinen voimavara.

Kun väestömme ikääntyy, lapsia syntyy aiempaa vähemmän ja ihmiset elävät entistä pidempään, hoidon tarve väistämättä kasvaa. Hyvinvointialueet tarvitsevat myös uusia keinoja.

Keskusta on pitänyt esillä seniorineuvolan käyttöönottoa joka puolelle Suomea. Hanna-Leena Mattila ja kaksi muuta kansanedustajaa jätti viime viikolla aiheesta lakialoitteen. Kannatan ehdotusta lämpimästi.

Seniorineuvola tukee sitä, että ikääntyvä voi asua kotona tai erilaisissa asumisen muodoissa ja elää itsenäisesti. Neuvolapalveluita tarjotaan viimeistään henkilön täyttäessä 70 vuotta.

Laajemman hoidon tarve lykkääntyy, kun pidämme yllä vanhusten toimintakykyä ja kognitiivisia taitoja. Raahessa toiminta käynnistyi jo vuonna 2004 geriatri Maisa Karjulan johdolla.

Joka vuosi yli 80 % ikäihmisistä tulee Raahessa perusteelliseen seulaan, jossa terveydentilaa tarkastellaan laajasti, fyysisestä suorituskyvystä mielialaan, muistiin ja sosiaalisiin suhteisiin. 

Jokainen asiakas saa raportin sekä yksilöllistä ohjausta terveydenhoitajalta. Kuntouttavaa hoitotyötä tehdään kotona ja sairaalassa. Jokaisen kohdalla lähdetään siitä, että suunnitelmat tehdään yksilöllisesti, kunkin tarpeiden mukaan.

Tulokset ovat olleet rohkaisevia. Näkö-ongelmat ovat vähentyneet. Hampaat ovat paremmassa kunnossa. Into rokotuksiin on noussut. Tupakointi on vähentynyt. 

Ikäihmiset ovat oppineet käyttämään tietokonetta ja pankkikorttia. Liikkuminen on lisääntynyt ja tasapaino on parantunut. Yksinasumisesta on tullut harvinaista.

Raahen vanhukset ovat muuttuneet omatoimisemmiksi ja terveemmiksi. He kuluttavat Pohjois-Pohjanmaan vähiten erikoissairaanhoidon palveluita. Suuri kiitos tärkeästä pioneerityöstä raahelaisille! Tätä hienoa toimintaa tullaan nyt toteuttamaan koko hyvinvointialueellamme.

Erikoissairaanhoito maksaa paljon. Viisi ohitusleikkausta maksaa saman verran kuin 300 käyntiä seniorineuvolassa. Kuinka moni ohitusleikkaus, rytmihäiriö tai tekonivel olisi vältettävissä paremmalla ennaltaehkäisevällä työllä? Varhainen apu on avuista parhain.

Omat ikääntyvät vanhempani asuvat omassa kodissa ja elävät mielekästä, touhukasta elämää. Toivon, että seniorineuvolan toiminnan kautta sellainen toteutuu mahdollisimman monen ikääntyvän elämässä.

Jaa somessa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Viimeisimmät blogikirjoitukset