Sitra tuo meille kokeilevaa kulttuuria ja yrittävää asennetta!

27.9.2019
Kansanedustaja Mikko Kinnunen

Jotta Suomi kukoistaa muutosten tuulessa, tarvitsemme rohkeaa, eduskunnan alaisena toimivaa tulevaisuustalo Sitraa, jonka tehtävä on rakentaa huomisen menestyvää Suomea.

Tutustuin Sitraan Suomen 100-vuotisjuhlavuoden Ratkaisu100- haastekilpailun yhteydessä. Osallistuin Haasteio-tiimin kanssa kilpailun finaaliin, jonka aikana saimme erittäin tasokasta koulutusta ja valmennusta viheliäisten ongelmien ratkomiseen. Hyvin erilaiset tiimit törmäytettiin toisiinsa, saatettiin oppimaan toisiltaan. Vuorovaikutuksessa syntyi aivan uutta. Haastekilpailuja kannattaisi koulutusmielessä järjestää jatkossakin, kunhan idean kanssa aivan alusta lähteville toteutetaan omat sarjansa.

Tulevaisuuteen tähtäävä koulutus on yksi Sitran tärkeimmistä tehtävistä, sillä Suomen menestyminen perustuu huippuosaamiseen ja jokaisen suomalaisen elinikäiseen oppimiseen. Tarvitaan myös luottamusta ja kansainvälisyyttä.

Muutoksentekijä ohjaa meidät tekemään yhdessä

Sitra on muutoksentekijä, jolla on valta ja vastuu tarttua tulevaisuuden monimutkaisiin haasteisiin. Se haistelee maailmaa muovaamia megatrendejä, kartoittaa Suomen tulevaisuuden suuntia, toimii mahdollisuuksien maahantuojana, konseptoi uusia mahdollisuuksia ja sysää uudistuksia vauhtiin.

Sitran tulee toimia tässä ketterästi ja monipuolisesti. Se ennakoi, tekee selvityksiä, käytännön kokeiluja ja pilotteja, tekee analyysejä, kehittää ja testaa uusia malleja ja jatkokehittää tätä kaikkea. Minua vakuuttaa erityisesti se, että Sitra yhdistää ajattelun ja tekemisen. Se toimii ajatus- ja toteutuspajana, jonka tekeminen pohjaa tutkittuun tietoon ja näkemykseen. Näin se rakentaa vahvaa perustaa muutoksille. Samalla se käynnistää yhteiskunnallista keskustelua. Sitra kouluttaa, rahoittaa, tuo yhteen, kutsuu koolle ja törmäyttää laajoja verkostoja ja viestii vaikuttavasti. Kaiken toiminnan ytimessä on yhdessä tekeminen.

Tarvitsemme demokratian vahvistamiseen erätaukoja

Sitran esiin nostamat teemat vaihtelevat ja niiden tuleekin vaihdella megatrendien mukaan. Teen Sitran toimintakertomuksesta kaksi nostoa. Toinen on toimintatapa ja toinen on laajempi perustavaa laatua oleva periaate.

Sitra on kehittänyt dialogiin perustuvan Erätauko- menetelmän, joka on toimintamalli rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun käymiseen. Sitähän meidän kansanedustajien on tarkoitus istuntosalissa harjoitella ja sivistyneesti toteuttaa.

Erätauko on mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Roolit, tittelit ja oppiarvot heitetään syrjään ja puhutaan tasavertaisesti. Kuka tahansa voi tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä kokoon ja käymään tasavertaista keskustelua. Mukaan halutaan saada myös sellaisia, joita ei yleensä tavoiteta. Tällainen dialogi vahvistaa demokratiaa ja luo luottamusta. Sitä yhteiskuntamme kaipaa kovasti juuri nyt.

Kyky oppia uutta auttaa läpi harmaan kiven

Toisena asiana nostan esille elinikäisen oppimisen, jonka tulee olla meille kansalaisoikeus ja kansalaisvelvollisuus. Pidetään itsemme ajan tasalla. Ihminen oppii koko elämän ajan. Emme tule koskaan valmiiksi. Kyky oppia uutta on elämää ylläpitävä voima. Sen ansiosta voimme onnistua, kehittyä ja iloita saavutuksistamme. Se auttaa vaikka läpi harmaan kiven.

Elämän mittaisen oppimisen merkitys korostuu, kun digitalisaatio ja globalisaatio muokkaavat elämäämme, työelämää ja yhteisöjä ennennäkemätöntä vauhtia. Suomen hyvinvointi ja kilpailukyky rakentuvat osaamiselle. Emme saa päästää sitä ruostumaan. Osaamisen uudistaminen on tulevina vuosina yksi yhteiskuntamme keskeinen tehtävä.

Automaatio, tekoäly ja robotiikka muuttavat ja hävittävät nykyisiä työtehtäviä ja synnyttävät uutta työtä. Ammatteja häviää ja uusia ammatteja syntyy. Muuttuva työ vaatii tekijöiltään uudenlaista osaamista. Tulevaisuudessa syntyy myös uusia mahdollisuuksia hyödyntää kaikkien osaamista ja teknologiaa oppimisen tukena. Tässä kannattaa tehdä kansainvälistä yhteistyötä. Tulevaisuuden työ voi on tekijälleen miellyttävämpää, räätälöidympää, turvallisempaa ja tuottavampaa.

Uuden oppimisen haaste koskee myös työikäistä väestöä koulutustaustasta riippumatta. Sen takia on tärkeää, että hallitusohjelman mukaisesti jatkuvan oppimisen parlamentaarinen työryhmä aloittaa työnsä mahdollisimman pian. Odotan innolla tätä työskentelyä.

Sitran ja eduskunnan tulee keskustella keskenään

Itsenäinen asema edellyttää Sitralta vastuullista ja avointa suhdetta yhteiskuntaan. Tarvitaan toiminnan läpinäkyvyyttä ja arviointia. Tarvitaan toimivaa keskusteluyhteyttä eduskunnan ja Sitran välillä.

Vuonna 2018 eduskunta täsmensi Sitran roolia julkisena toimijana, johon liittyy säännös hallinnon yleisten lakien noudattamisesta. Myös Parlamentaarinen työryhmä on pohtinut Sitran tulevaisuutta.

Sitran kannattaa olla riittävässä määrin oman tien kulkija, joka ottaa myös riskejä. Sitran tulee saada säilyttää itsenäinen, kokeileva ja tulevaisuuteen katsova toimintatapansa. Näin Se tuo Suomeen ja päätöksentekoon kokeilevaa kulttuuria ja yrittävää asennetta.

Jaa somessa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Viimeisimmät blogikirjoitukset