Suomi tarvitsee rakentavaa ja kunnioittavaa puhetta. 15.7.2020

2.11.2021
Kansanedustaja Mikko Kinnunen

 

Kun palaan lomalta perustuslakivaliokunnan kesätöihin käsittelemään EU:n elpymispakettia ja ministeri Haaviston vastuita, muistelen piispa Jukka Keskitalon puhetta nettisuviseuroissa. Piispa puhui Jumalan tahdon toteutumisesta yhteiskunnassamme.

Lainsäädäntömme heijastaa kristillisiä arvoja ja periaatteita. Lähimmäisenrakkaus näkyy tasa-arvossa ja heikommista huolehtimisessa. Se leimaa yhteiskuntamme käytäntöjä.

Tänä kesänä on puhuttu hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta. Minulle ihmisten tasa-arvo on piispan tarkoittamaa lähimmäisenrakkauden toteutumista, erilaisuuden kunnioittamista ja jokaisesta huolehtimista.

Tasa-arvoa tulee katsoa laajasti. Samasta työstä saa saman palkan. Kaikki ovat samalla viivalla työtä ja opiskelupaikkaa hakiessa. Isät ja äidit kantavat yhdessä vastuuta lapsista. Koulua kehitetään niin, että sekä tytöt että pojat löytävät koulupolulla vahvuutensa, paikkansa yhteiskunnan rakentajina.

Piispa muistutti, että luterilaisuuteen kuuluu kahden hallintavallan eli regimentin erottaminen tosistaan. Maalliset asiat ratkaistaan terveen järjen ja harkinnan pohjalta. Hengelliset asiat ovat toisenlaista todellisuutta. Regimentit eivät ole täysin erillisiä, sillä maallinen esivalta on saanut valtansa Jumalan kädestä.

Perustuslakimme antaa kansanedustajalle laajan puheoikeuden ja mielipiteen vapauden. Istuntosalissa se on laajimmillaan. Meidän tulee voida puhua salissa pelkäämättä ja vapaasti vaikeistakin yhteiskunnallisista asioista omien arvojen ja vakaumuksen mukaan. Politiikkaa ja uskontoa ei tule kuitenkaan sekoittaa keskenään.

Laaja puhumisen vapaus tuo mukanaan vahvan vastuun. Kansanedustajan tulee vastata puheistaan ja kirjoituksistaan. Rasismilla ei tule olla sijaa poliittisessa keskustelussa. Vihapuhe loukkaa ihmisoikeuksia, uhkaa oikeusvaltion periaatteita ja kansanvaltaa.

Piispa Keskitalo kehotti rukoilemaan esivallan, yhteiskunnan vastuunkantajien ja julkisen vallan puolesta, että Jumalan tahto toteutuisi yhteiskunnassa. Että päättäjät tekisivät työtä oikeudentuntoisesti ja yhteistä etua tavoitellen, asettuisivat heikompien asemaan ja tekisivät Jumalan mielen mukaisia päätöksiä.

Tarvitsemme eduskunnassa rakentavan kriittistä ja toisia kunnioittavaa puhetta. Aito suvaitsevaisuus ei ole valikoivaa. On helpompi kunnioittaa toisen mielipidettä, kun ymmärtää sen. Jotta ymmärtää, täytyy aidosti kuunnella myös vastakkaisia mielipiteitä ja niiden perustelut.

Rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun ansiosta asiat menevät eteenpäin ja kehittyvät. Syntyy uusia oivalluksia, isänmaan kannalta hyviä päätöksiä. Se on tarpeen, kun rakennamme Suomea koronan jäljiltä.

Perustuslaki edellyttää kansanedustajilta vakaata ja arvokasta käytöstä. Kannamme vastuun siitä, että eduskunnan puhumisen kulttuuri ja käytöstavat pysyvät asiallisina. Kun emme loukkaa toista ja käyttäydymme työmme arvon mukaisesti, eduskunnan arvovalta säilyy.

Hyvät tavat kaunistavat meitä kaikkia. Ollaan armollisia toisia kohtaan. Puhutaan arvostaen toisillemme ja toisistamme. Kilpaillaan kunnioittamisessa toistemme kanssa.

Kirkkorukouksessa sanotaan: Anna niille, jotka tulevat valituksi, viisautta ja voimaa täyttämään kutsumuksensa Sinulle kunniaksi ja isänmaallemme parhaaksi. Tämä sopii kaikille yhteisten asioiden hoitajille.

Jaa somessa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Viimeisimmät blogikirjoitukset