Tarvitsemme kotimaista omistamista ja yrittävää asennetta. 29.3.2021

2.11.2021
Kansanedustaja Mikko Kinnunen

Suomi on tienhaarassa. Maamme taloudella on edessä isoja haasteita. Väestö ikääntyy. Lapsia syntyy liian vähän. Työllisyysaste on liian matala. Samalla on pulaa osaavasta työvoimasta. Julkiset menot paisuvat. Olemme suurten valintojen edessä.

Suomi on jäänyt talouskasvussa jäl­keen muiden pohjoismaiden kehityksestä. Tuoreen arvion mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa 2030 mennessä 10 prosenttia, kun Pohjolan muiden maiden kasvuksi arvioidaan 20 prosenttia.

Suomen talouskasvu on saatava jälleen vauhtiin, jotta voimme säilyttää nykyiset palvelumme. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti viime heinäkuussa Juha Sipilän vetämän työryhmän etsimään vastauksia Suomen talouskasvun haasteisiin.

Työryhmä laati vision suomalaisesta omistajayhteiskunnasta vuonna 2030. Se ehdotti 60 lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpidettä.

Miksi kotimainen omistajuus on tärkeää? Suomen menestys vientimarkkinoilla, työn määrä ja kokonaistuottavuus vaikuttavat maamme talouteen. Vastuullinen, kasvava ja osaava kotimainen omistajuus vahvistaa ratkaisevalla tavalla näitä kasvun tekijöitä.

Kotimainen omistajuus lisää suomalaisten varallisuutta, parantaa yhteiskuntamme kriisinkestävyyttä ja auttaa meitä ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa.

Valtion tehtävä on turvata yrittäjyydelle ja omistajuudelle hyvät ja turvalliset puitteet. Valtio omistaa merkittäviä yhtiöitä. Sitä voisi lisätä, jotta kriittinen perusinfrastruktuuri pysyy julkisessa omistuksessa.

Suomen tulee panostaa omistajuuteen liittyvään osaamiseen kaikilla koulutusasteilla, peruskoulusta alkaen. Näin voimme vähitellen laajentaa kotimaista omistajuuspohjaa.

Sijoittaminen arkipäiväistyy ja kasvattaa suosiotaan. Tämä tukee niin kotitalouksia, kansallisia yrityksiä kuin valtiontaloutta.

Sipilän työryhmä ehdottaa, että osakesäästötili otettaisiin osaksi äitiyspakkausta. Valtio avaisi jokaiselle vastasyntyneelle Suomessa vakituisesti asuvalle osakesäästötilin ja lahjoittaisi sinne 300 euroa alkupääomaa.

Sipilän työryhmä kannustaa myös vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen osakkeita omistamalla. Se kehottaa helpottamaan yritysten omistajanvaihdoksia.

Koulutuspoliittinen selonteko nostaa esille tarpeen parantaa talousosaamista. Siihen liittyy yrittäjyyskasvatus, jonka kautta oppii myös luovuutta, vastuun kantamista ja yhdessä tekemistä. Nuorten innostus ja uudet ideat suunnataan myös työmarkkinoille.

Työryhmän mukaan ideat saadaan loistamaan, kun tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa syntyviä ideoita ja keksintöjä tuetaan, jalostetaan ja kaupallistetaan. Siksi toivon yrittäjyyskasvatusta jokaiselle kouluasteelle.

Keskusta haluaa pitää Suomen elinvoiman tiellä. Kasvu tuo uutta työtä. Panostetaan tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatioihin. Luodaan yrityksille houkuttelevia investointiympäristöjä. Edistetään osuustoimintaa. Kannustetaan jatkuvaan oppimiseen. Edistetään kotimaista omistamista.

Viime viikon hyvä uutinen oli myös se, että suomalaiset yrittäjät ja keskustalainen elinkeinoministerimme Mika Lintilä osoittivat kuusi miljoonaa euroa Nuori yrittäjyys -ohjelman laajentamiseen. NY-toiminta tuli tutuksi entisen opinahjoni Reisjärven opiston yrittäjyyslinjalla.

Reisjärven kuntaan on rakennettu yrittäjyyskasvatuksen polku varhaiskasvatuksesta lukioon. Reisjärvellä kasvatetaan kotimaisia omistajia, jotka toimivat yrittävällä asenteella, rakentavat kotiseutua sekä työllistävät itsensä ja naapurinsa.

Jaa somessa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Viimeisimmät blogikirjoitukset