Tarvitsemme rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua

30.6.2020
Kansanedustaja Mikko Kinnunen

Kun lähdin eduskunnan viimeisen täysistunnon päätyttyä kohti kesälaitumia, kuuntelin Oulun piispan Jukka Keskitalon viisasta puhetta nettisuviseurojen avajaisista. Piispamme puhui muun muassa Jumalan tahdon toteutumisesta yhteiskunnassamme.

Kymmenen käskyä suojelevat elämää kuten liikennesäännöt, piispa totesi. Lainsäädäntömme heijastaa kristillisiä arvoja ja periaatteita. Lähimmäisenrakkaus näkyy tasa-arvossa ja heikommista huolehtimisessa. Se leimaa yhteiskuntamme käytäntöjä.

Viime päivinä on puhuttu hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta. Minulle ihmisten tasa-arvo on juuri piispan tarkoittamaa lähimmäisenrakkauden toteutumista, erilaisuuden kunnioittamista ja jokaisesta huolehtimista. Kaikki otetaan mukaan. Kukaan ei putoa.

Tasa-arvoa tulee katsoa laajasti. Samasta työstä saa saman palkan. Kaikki ovat samalla viivalla työtä ja opiskelupaikkaa hakiessa. Isät ja äidit kantavat yhdessä vastuuta lapsista ja löytävät työnjaon, johon molemmat ovat tyytyväisiä. Koulua kehitetään niin, että sekä tytöt että pojat löytävät koulupolulla omat vahvuutensa ja työnsä yhteiskunnan rakentajina. Kaikki kantavat vastuunsa.

Piispa muistutti, että luterilaisuuteen kuuluu kahden hallintavallan eli regimentin erottaminen tosistaan. Maalliset asiat ratkaistaan terveen järjen ja harkinnan pohjalta. Hengelliset asiat ovat toisenlaista todellisuutta. Regimentit eivät ole täysin erillisiä, sillä maallinen esivalta on saanut valtansa lopulta Jumalan kädestä.

Perustuslakimme antaa kansanedustajalle laajan puheoikeuden ja mielipiteen vapauden. Istuntosalissa se on laajimmillaan. Meidän tulee voida puhua siellä pelkäämättä vaikeistakin yhteiskunnallisista asioista. Salissa tulee voida puhua vapaasti omien arvojen ja vakaumuksen mukaan. Tahdon kansanedustajana toimia kristillisten arvojen pohjalta sekoittamatta kuitenkaan politiikkaa ja uskontoa keskenään.

Laaja puhumisen vapaus tuo mukanaan vahvan vastuun. Kansanedustajan tulee vastata puheistaan ja kirjoituksistaan. Sananvapaus ei ole tarkoitettu käytettäväksi ihmisarvon tai yhdenvertaisuuden loukkaamiseen. Esimerkiksi rasismilla ei tule olla sijaa poliittisessa keskustelussa. Vihapuhe loukkaa ihmisoikeuksia, uhkaa oikeusvaltion periaatteita ja demokratiaa, kansanvallan perusteita.

Piispa Keskitalo kehotti rukoilemaan esivallan, yhteiskunnan vastuunkantajien ja julkisen vallan puolesta, että Jumalan tahto toteutuisi heidän toiminnassaan ja yhteiskunnassa. Että päättäjät tekisivät työtä oikeudentuntoisesti ja yhteistä etua tavoitellen, osaisivat asettua heikommassa asemassa olevien asemaan ja tekisivät Jumalan mielen mukaisia päätöksiä.

Tarvitsemme eduskunnassa rakentavan kriittistä ja toisia kunnioittavaa puhetta. Aito suvaitsevaisuus ei ole valikoivaa. On helpompi kunnioittaa toisen mielipidettä, kun ymmärtää sen. Jotta ymmärtää, täytyy aidosti kuunnella toista ja kohdata toisen mielipide.

Meidän tulee kunnioittaa myös vastakkaisia mielipiteitä ja oltava valmiita kuuntelemaan myös niiden perustelut. Kun asiat ja perustelut törmäävät ja ottavat yhteen, syntyy uusia oivalluksia. Rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun ansiosta asiat menevät eteenpäin ja kehittyvät. Syntyy isänmaan kannalta hyviä päätöksiä.

Perustuslaki edellyttää kansanedustajilta vakaata ja arvokasta käytöstä. Me kaikki kansanedustajat kannamme osaltamme vastuun siitä, että eduskunnan puhumisen kulttuuri ja käytöstavat pysyvät asiallisina. Kun käyttäydymme vakaasti ja arvokkaasti, loukkaamatta toista henkilöä ja toimimme työmme arvon mukaisesti, eduskunnan arvovalta säilyy.

Hyvät tavat kaunistavat meitä kaikkia. Tervehditään, kun tavataan.  Kun tulee virheitä, pyydetään anteeksi. Ollaan armollisia toisia kohtaan. Puhutaan arvostaen toisillemme ja toisistamme. Kilpaillaan kunnioittamisessa toistemme kanssa. Mitä suu puhuu, sitä sydän on täynnä.

Eduskuntavaalipäivälle tarkoitetussa kirkkorukouksessa rukoillaan: Anna niille, jotka tulevat valituksi, viisautta ja voimaa täyttämään kutsumuksensa Sinulle kunniaksi ja isänmaallemme parhaaksi. Tämä sopii kaikille yhteisten asioiden hoitajille. Isänmaan asia on yhteinen kutsumuksemme.

Jaa somessa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Viimeisimmät blogikirjoitukset