Työ tuo merkitystä ja tarkoitusta kaikenikäisten elämään. 7.9.2020

2.11.2021
Kansanedustaja Mikko Kinnunen

 

Kun mikään ei ole varmaa, kaikki on mahdollista, sanoi Futuristi Perttu Pölönen Hämeenlinnan verkatehtaalla. Olemme liian tottuneita moniin asioihin, joiden poisoppiminen on vaikeaa. Siksi Suomesta on vaarassa kehittyä saavutettujen etujen museo.

Kehysriihtä aletaan puida eduskunnassa ensi viikolla. Jos aiomme selvitä koronan ja talouden kurimuksesta, meidän tulee käydä kaikki mahdolliset työllistämistoimet avoimesti läpi. Näin saamme kaikenikäiset suomalaiset työhön ja jatkuvan oppimisen polulle.

Kun maailma muuttuu yhä kiihtyvällä nopeudella, elämänmittaisen oppimisen ja tulevaisuustaitojen tarve korostuu. Äitini lopetti osa-aikaisen opettajan työt tänä syksynä. Hän täyttää pian 82 vuotta. Samanikäinen isäni tekee edelleen papin töitä.

Kun saamme tehdä mielekästä työtä, lepo tuntuu levolta ja vapaa-aika vapaalta. Yhdessä tekeminen vähentää yksinäisyyttä. Työ rytmittää ja ryhdittää elämäämme. Luovuus saa aikaan uutta. Kun käytämme vahvuuksiamme ja autamme työn kautta muita, elämällä on merkitystä. On hieno kokea, että osaamistamme ja kokemustamme tarvitaan!

Jokainen meistä tarvitsee tulevaisuustaitoja, jotka kestävät aikaa eivätkä koskaan katoa. Löydetään intohimo, luovuus, annetaan ihmisen tulla esiin. Ollaan uteliaita, ratkaistaan ongelmia, uskalletaan kokeilla ja tehdä myös virheitä. Ollaan pitkäjänteisiä, kärsivällisiä ja yritteliäitä, sillä menestys tulee sitoutumisesta.

Kun edistämme työllisyyttä, meidän tulee rohkeasti kehittää yritysten, koulujen ja työllisyyspalvelujen yhteistyötä. Alueen yritysten osaamistarpeen analysoimista varten kehitetään parasta aikaa mittareita. Tulosten perusteella oppilaitokset voisivat tarjota täsmä- ja täydennyskoulutuksia alueen työttömille ja työssä oleville. Työ löytää tekijänsä.

Yhteistyö parantaa erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille, sillä heidän koulutuksensa on usein kysyntään nähden puutteellista. Koska nuorten lisääntyneet mielenterveysongelmat vaikeuttavat työllistymistä, mielenterveyspalvelut tulee ottaa tiiviisti työllistämistoimiin mukaan.

Olisiko yhteistyön alkeita mahdollista kehittää osana työllisyyden kuntakokeilua, joka saatiin jalkautettua myös Kalajokilaaksoon? Kokeiluun pääsevät mukaan syntymäpitäjäni Merijärvi ja sen naapurit Alavieska, Kalajoki, Oulainen ja Ylivieska.

Kuntakokeilun pääasiallisena tarkoituksena on kokeilla alueen asukkaiden työllisyyspalvelujen järjestämistä kuntien vastuulla. Kunta on toimijana tarpeeksi lähellä ihmistä, joka voi saada työllistymiseensä räätälöityä tukea. Kannattaa tutkia myös osa-aikaisen työn mahdollisuudet.

Aika näyttää, mitkä palvelut kannattaa toteuttaa kuntien toimesta ja mitkä lähikuntien alueellisena yhteistyönä. Kuntien ja TE-toimistojen tehtäväjako kannattaa miettiä tarkasti. Se voisi saada erilaisilla alueilla myös erilaisia muotoja. Huolehditaan samalla myös työhyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Lakiin lisätään nyt säännös työnhakijan haastattelujen järjestämisestä ja palvelutarpeen arvioinnista. Työnhakijan tilanteen arvioinnissa olisi ensiarvoisen tärkeää huomioida jatkuvan oppimisen mahdollisuudet. Lyhyet täsmä- ja muuntokoulutukset avaavat merkittäviä mahdollisuuksia kuntakokeiluihin. Kalajokilaakson oppilaitokset tulee saada tähän mukaan.

Tämä on hieno askel kohti tulevaisuuden kuntaa, jonka tehtävänä on huolehtia omasta elinvoimasta ja koulutuksesta. Kuntakokeilun tuloksia on hyvä levittää ja jalostaa ajan kanssa koko Kala- ja Pyhäjokilaaksoon sekä laajemmin koko valtakuntaan.

Jaa somessa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Viimeisimmät blogikirjoitukset