Ylivieska

18.2.2019
Kansanedustaja Mikko Kinnunen

Tunsin itseni Ylivieskassa joulupukiksi, joka kiertää kodeissa, kun järjestimme kyläillan kahdessa paikassa samana iltana. Molemmissa kodeissa syntyi mahtavaa ja lämminhenkistä keskustelua. Ilahduin siitä, että paikalla oli myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole aikaisemmin käyneet poliittisissa tilaisuuksissa. Puhuimme aidosti yhteisistä asioista ja niiden hoitamisesta.

Lauhikareilla puhuttiin ammatillisen koulutuksen haasteista ja mahdollisuuksista. Kaikille nuorilla ei ole valmiuksia oppia työpaikoilla, jos ohjaus on riittämätöntä. Otetaan käyttöön läntisen Saksan malli, jossa mestarit opettavat yrityksissään kisällejä ja saavat siitä valtiolta korvauksen. Moni yrittäjä kouluttaa kädestä pitäen itselleen hyviä työntekijöitä ja jatkajia työlleen. Nuori oppii työtä tekemällä asiantuntijan ja tekijän rinnalla. Oppisopimuskoulutusta kannattaa kehittää tähän suuntaan. Keskusta ehdottaakin, että työssä oppimiseen palkataan lisää opettajia. Nämä opettajat voisivat ohjata myös aikuisia, jotka kouluttautuvat työelämän muuttuessa uusiin tehtäviin.

Puhuimme myös puurakentamisesta, josta tulisi saada yhtä edullista kuin muusta rakentamisesta, koska se on kestävää. Puurakennus on pitkäaikainen hiilivarasto. Betonirakentamisen päästöt ovat merkittäviä. Metsien reilu lannoittaminen nähtiin uhkaksi suomalaiselle kovalle puulle. Esille nousi myös yhteisöllinen rakentaminen. Uusiin kerrostaloihin kannattaisi tehdä kunnon olohuone, jossa eri-ikäiset asukkaat voisivat kohdata toisensa. Selätämme yhteisöllisillä ratkaisuilla yksinäisyyttä.

Savelalla puhuttiin muun muassa päätöksenteon arvopohjasta. Kristilliset arvot ovat turvallinen pohja tehdä ihmistä koskevia päätöksiä. Otetaan kaikki mukaan. Toivotetaan jokainen lapsi tervetulleeksi. Tuetaan perheitä konkreettisesti. Korotetaan lapsilisiä. Panostetaan varhaiskasvatukseen ja koulupolun alkuun, jotta jokainen oppii perustaidot kunnolla. Tsekataan jatko-opiskeluvalmiudet yläkoulun alussa. Huolehditaan, että kaikki jatkavat toiselle asteelle. Huolehditaan riittävistä tukitoimista, ettei kukaan putoa. Huolehditaan jatkuvasta oppimisesta myös aikuisille, jotta pysymme mukana muutoksen kelkassa.

Päätöksentekoon tarvitaan ihmisiä, jotka katsovat koko Suomea. Tarvitsemme pihdasta lähiruokaa, joka kasvaa maalla. Pienet yritykset tuovat työtä ja elantoa harvaan asutuille seuduille. Joka maakuntaan tarvitaan korkeakoulu, jotta osaamista ja kehittämistä jää jokaiselle seudulle. Jatketaan työllisyyden nostamista, koska se tuo jaettavaa niille, jotka ovat avun tarpeessa. Huolehditaan, että vammaiset saavat asua keskellämme ja jokainen saa elää arvokkaan vanhuuden. Laajennetaan neuvolatoiminta palvelemaan kaikenikäisten lasten vanhempia ja muitakin aikuisia, esimerkiksi eläkkeelle jääneitä, jotka tipahtavat työterveyshuollon ulkopuolelle. Pidetään kaikista huolta.

Jaa somessa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Viimeisimmät blogikirjoitukset