Ajatuksiani blogissa

Olen ehdolla eduskuntaan 2023

Kansanedustaja Mikko Kinnunen

2.11.2021

On aika löytää selkeä tie ulos koronasta kestävän kasvun tielle. 26.4.2021

Kehysriihen pitkittyessä tunnelma tiivistyy. Nyt on tärkeää löytää tie ulos koronasta ja palata valtiontalouden kehykseen ja tasapainottamiseen. Toimin ennen eduskuntaa 23 vuotta yksityisen kansanopiston rehtorina. Kun kehitimme toimintaa, mietimme samalla, mistä saamme siihen rahat. Huolehdimme siitä, että velanmaksukyky säilyi ja velat saatiin maksettua suunnitellusti. Aivan sama tilanne on jokaisessa kodissa. Tulojen ja menojen tulee olla...

2.11.2021

Tarvitsemme kotimaista omistamista ja yrittävää asennetta. 29.3.2021

Suomi on tienhaarassa. Maamme taloudella on edessä isoja haasteita. Väestö ikääntyy. Lapsia syntyy liian vähän. Työllisyysaste on liian matala. Samalla on pulaa osaavasta työvoimasta. Julkiset menot paisuvat. Olemme suurten valintojen edessä. Suomi on jäänyt talouskasvussa jäl­keen muiden pohjoismaiden kehityksestä. Tuoreen arvion mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa 2030 mennessä 10 prosenttia, kun Pohjolan muiden maiden kasvuksi arvioidaan...

2.11.2021

Antaa haikaroiden edelleen lentää. 24.3.2021

Suomalaiset arvioitiin neljännen kerran peräkkäin maailman onnellisimmaksi kansaksi. Näyttääkö siltä? Onnea nakersi koronan keskellä talouden heikkeneminen, huoli omasta ja läheisten terveydestä, työpaikan menetys ja työn saamisen vaikeus. Vapaaehtoistyö, liikunta, kotieläimet ja kiitollinen asenne lisäsivät sitä. On aika katsoa kauemmaksi. Maailman onnellisimman maan väestörakenne muuttuu. Suuret ikäluokat ikääntyvät. Lapsettomien osuus kasvaa. Syntyvyys laski koko viime vuosikymmenen....

2.11.2021

Lasten vuoksi kannattaa avata ovi huomiseen. 10.3.2021

Suomessa julkaistiin maan ensimmäinen kansallinen lapsistrategia. Se linjaa, miten voimme parantaa lasten oikeuksien toteutumista Suomessa. Vaikka lasten tilanne Suomessa on kansainvälisesti verrattuna hyvä, meillä on myös kehitettävää. Vanhempien uupuminen, nuorten syrjäytyminen, lapsiperheköyhyys ja huono-osaisuuden kasautuminen ja periytyminen vaikuttavat suomalaisten arjessa. Korona-aika on kärjistänyt ongelmia entisestään. Nyt on aika laittaa lapsistrategiaa toimeen. Tehdään Suomesta maailman lapsiystävällisin...

2.11.2021

Opettajat ja kouluväki tarvitsevat kaiken tukemme. 25.1.2021

Suomi on sivistynyt kansa. Meillä on ammattitaitoiset, korkeasti koulutetut opettajat ja fiksut lapset ja nuoret. Opettajien ammattitaitoa on syytä kunnioittaa. Opettajat ovat olleet pandemian aikana lujilla. He tarvitsevat kaiken tukemme. Luottamus instituutioihin ja viranomaisiin on Suomen vahvuus. Poliisi, oikeuslaitos, koulu, armeija, kirkko ja viranomaiset ovat yhteiskuntamme kivijalkoja, yhteiskunnan kantavia voimia. Tehtävämme ei ole kylvää epäluottamusta...

2.11.2021

Hyvien uutisten vuosi. 29.12.2020

Päivä pitenee, valon määrä kasvaa. Yllätyksellisen koronavuoden päätteeksi olemme viettäneet erilaista joulua. Mitä toivotamme toisillemme, kun vuosi vaihtuu uudeksi? Millaista lisävaloa on näkyvissä? Rokotukset tuovat lisävaloa uuteen koronavuoteen. Ensimmäinen koronavirusrokote sai Euroopan lääkeviranomaisen ehdollisen myyntiluvan vuoden pimeimpänä päivänä 21.12.2020. Tällä hetkellä lukuisat rokoteaihiot ovat edenneet kehittelyssä siihen vaiheeseen, että niiden tehoa ja turvallisuutta testataan kymmenillä...

2.11.2021

Maaseutu – täältä tullaan, oletko valmis? 30.11.2020

Moni siirtyy koronan toisessa aallossa takaisin etätyöhön ja etäkokouksiin kotiin, mökille ja mummolaan. Monessa paikassa asumisesta eli monipaikkaisuudesta on tulossa pysyvä ilmiö. Suomen yrittäjien elokuisen yrittäjägallupin mukaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä etätöitä koronan aikana on tehnyt jopa 350 000 henkilöä. Joka kolmas yritys aikoo lisätä monipaikkaista etätyöskentelyä pysyvästi. Puolustusministerimme Antti Kaikkonen käynnisti jo ennen koronaa...

2.11.2021

Kokonaisturvallisuus tehdään yhdessä. 17.11.2020

  Suomi on edelleen maailman turvallisin maa, turvallisempi kuin koskaan. Arjen turvallisuus kuuluu meille kaikille. Varaudumme häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin turvaamalla yhteiskunnan elintärkeät ja välttämättömät toiminnot. Näin ihmiset, ympäristö ja omaisuus ovat turvassa. Kansallisen turvallisuuden uhat torjutaan. Maahanmuutto pidetään hallittuna ja yhteiskunnallisesti kestävänä. Kokonaisturvallisuuden turvaaminen on pitkäjänteistä kaikkien toimijoiden yhteistyötä yhteiskunnan joka tasolla. Kun viranomaiset, järjestöt,...

2.11.2021

Isyys on elämänpituinen tehtävä. 2.11.2020

Olen kiitollinen siitä, että minulla on vielä isä. Olen kiitollinen, että saan itse olla isä lapsillemme ja ukki lapsenlapsillemme. Olen kiitollinen isoisien työstä. He rakensivat meille tätä maata. Nyt on meidän vuoro kantaa vastuuta. Äidinisä opetti minulle maahenkisyyttä, ahkeruutta ja yrittävää asennetta. Isänisä rohkaisi käymään koulua ja harrastamaan. Isä juurrutti kristillisiin arvoihin ja näytti mallia,...

2.11.2021

Isänmaan puolesta. 10.10.2020

Kolmas poikani vannoi tänä syksynä sotilasvalansa. ”Lupaan ja vakuutan kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä olevani Suomen valtakunnan luotettava ja uskollinen kansalainen.” Sotilasvala tai -vakuutus on suomalaisen nuoren miehen ja naisen vahva uskollisuuden lupaus isänmaalle. Sotilas sitoutuu tehtäväänsä, lupaa olla luotettava, kantaa vastuun ja suorittaa tehtävät loppuun. Tämä on yhdessä toimimisen perusta. Tällaisia vastuunkantajia tämä maa tarvitsee. ”Tahdon palvella...